ژئوتکستایل بافته - ژئوتکستایل نبافته

ژئوتکستایل ها براساس روش تولید خود ،دارای دونوع کلی منسوج (بافته )و غیرمنسوج (نبافته ) می باشند که پایه ی پلی استر یا پلی پروپیلن و یا ترکیبی از پلی استر و پلی پروپلین با وزن ها و ابعاد مختلف تولید می گردند. ژئوتکستایل ها با توجه به مقاومت مکانیکی خود دارای کاربردهای متنوعی به عنوان یک امان سازه ای در طراحی و ساخت خاکریزها ، شیبها و شیروانی های خاکی ، دیوارهای حائل می باشند. ویژگی ها : تخلخل و نفوذپذیری حفظ جریان مداوم آب با حداقل میزان فشار عملکرد : جداسازی فیلتراسیون زهکشی محافظ پوشش لوله ژئوتکستایل به خاطر ایفای نقش هایی متنوع دارای زمینه های کاربردی فراوانی می باشد که در زیرچند کاربرد عمده آن آماده است: نقش جداسازی در جاده روکش جاده زیرسازی جاده زیر سازی خط آهن سد سازی کنترل فرسایش دیواره های محافظ زهکشی زیرزمینی، پشت دیوارحائل ، ستون ها ، و سطوح عمودی کنترل و نگه داری ضابعات سیستم جمع آوری مایعات و گازها حفاظت ژئوممبران ثبات و تحکیم خطوط آهن سیستم های محافظت و زهکشی زیرچمن مصنوعی لاینینگ و ایزولاسیون تونل ها استحصال زمین های باتلاقی مقاوم سازی زمین در برابر زلزله فیلتر در کانال های آبیاری فیلتر در سد های خاکی مقاوم سازی حفاظت سواحل رودخانه و دریاها مخازن فاضلاب و لندفیل ها در ایزولاسیون تونلها مخازن ذخیره آب و مواد شیمیایی تحکیم بستر خاکریزها و شیب های مصنوعی احداث باند فرودگاه نقش جداسازی در جاده روکش جاده زیر سازی جاده زیر سازی خط آهن سد سازی کنترل فرسایش دیواره های محافظ زهکشی زیر زمینی ، پشت دیوار حائل ،ستون ها و سطوح عمودی کنترل و نگه داری ضایعات سیستم جمع آوری مایعات و گازها حفاظت ژئوممبران ثبات و تحکیم خطوط آهن سیستم های محافظت و زهکشی زیر چمن مصنوعی لاینینگ و ایزولاسیون تونل ها استحصال زمین های باتلاقی مقاوم سازی زمین در برابر زلزله فیلتر در کانال های آبیاری فیلتر در سد های خاکی مقاوم سازی حفاظت سواحل رودخانه و دریا ها مخازن فاضلاب و لند فیل ها در ایزلاسیون تونلها مخازن ذخیره آب و مواد شیمیائی تحکیم بستر خاکریزها و شیبهای مصنوعی احداث باند فرودگاه نقش جداسازی در جاده عامل عمده شکست جاده تزریق مواد لایه های مجاور به درون پی سنگ ریزه ای و پیامد آن نزول استحکام در لایه سنگ ریزه ای می باشد وقتی لایه سنگ ریزه ای روی لایه ساب گرید قرار گیرد ، لایه زیرین آلوده به خاک گشته و زیر بار ترافیکی و ارتعاش ، لایه سنگ ریزه ای پی را به درون خاک تزریق می کند و موجب حرکت لایه به طرف بالا می گردد، در محل های مرطوب ترافیک موجب پمپخاک های ساب گردید ضعیف یه درون سنگ ریزه ای گذشته و در نتیجه لایه حمایتی جاده تخریب می شود و عمر مفید جاده کاهش می یابد.

ایلیا

خراسان شمالی > اسفراین

۰۲۱۸۸۰۲۸۸۶۸ - ۰۲۱۸۸۰۰۹۸۶۲ - ۰۲۱۸۸۰۰۳۶۲۱ - ۰۲۱۸۸۰۰۵۰۴۳

فکس: ۸۹۷۷۰۸۲۷

Email

آدرس: تهران خیابان جهان ارا خیابان 27 پلاک 67 واحد 1 نبش کردستان

تعداد بازدید: ۱۷۶۷

به روز رسانی: امروز ۱۸:۵۵

شناسه آگهی: ۱۲۱۲۵۵۲